રાસચંદ્રિકા/બંસરી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ કૃતિ/પાનું હમણાં જ અહીં લાવ્યા છીએ અને તેની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રીડીંગ) બાકી છે. જો તેમાં કોઈ ભૂલો જણાય તો ક્ષમા કરશો, થોડા સમયમાં આનું શુદ્ધિકરણ કરીને તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવશે.
← બાપુજી રાસચંદ્રિકા
બંસરી
અરદેશર ખબરદાર
ગોવાળિયો →
ગરબી - રાગ દેશ


દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી,
વનવન ઝીલે સોરધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. -

ઉર ઉર જગાવે કોઈ બંસરી
જનજન ઝીલે ઉરધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૧


રસ રસ રેલાવે કોઈ બંસરી
ઘનઘન ઝરે જલધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.

નસ નસ નચાવે કોઈ બંસરી
તનમન ભરે કલધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૨

ડગમગ ડોલાવે કોઈ બંસરી,
થનગન રમે નવધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.

જગ જ જુલાવે કોઈ બંસરી
ધનધન ઘમે રવધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૩

સૂર સૂર સમાવો કોઈ બંસરી
વનવન ઝીલો સૂરધાર !
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.

ઉર ઉર જગાવો કોઈ બંસરી,
જનજન ઝીલો ઉરધાર
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૪

(પૂર્ણ)