રાસચંદ્રિકા/બંસરી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← બાપુજી રાસચંદ્રિકા
બંસરી
અરદેશર ખબરદાર
ગોવાળિયો →
ગરબી - રાગ દેશ
બંસરી

♦ ગરબી - રાગ દેશ . ♦


દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી,
વનવન ઝીલે સોરધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. -
ઉર ઉર જગાવે કોઈ બંસરી
જનજન ઝીલે ઉરધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૧


રસ રસ રેલાવે કોઈ બંસરી
ઘનઘન ઝરે જલધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.
નસ નસ નચાવે કોઈ બંસરી
તનમન ભરે કલધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૨


ડગમગ ડોલાવે કોઈ બંસરી,
થનગન રમે નવધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.
જગ જ જુલાવે કોઈ બંસરી
ધનધન ઘમે રવધાર:
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૩

સૂર સૂર સમાવો કોઈ બંસરી
વનવન ઝીલો સૂરધાર !
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી.
ઉર ઉર જગાવો કોઈ બંસરી,
જનજન ઝીલો ઉરધાર
દૂર દૂર બજાવે કોઈ બંસરી. ૪