લાડીલા માને વહાલા લાગો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
લાડીલા માને વહાલા લાગો
પ્રેમાનંદ સ્વામી
લાડીલા માને વહાલા લાગો રાજ ટેક

દેખી બદન થારો રાજ રસિયા,
 મારો દુઃખ સંકટ દૂર ભાગો... લાડીલા ૧

વા'લા લાગો છો રાજ રસિયા,
 થાને નિરખી નેણાં ઠરે છે,
કેસરિયા થાકે પાછે પાછે,
 પ્રાણ અમારા ફરે છે... લાડીલા ૨

નિરખી ચલની મધુરી મીઠી,
 બોલની ચતુર ચિતવની ચારું,
કહા કરું બિધિ એક પ્રાણ દિયો,
 કોટિ પ્રાણ લે વારું... લાડીલા ૩

અતિ ચંચલ નિશ્ચલ હોય સેવત,
 શ્રી થારા ચરન વિહારી,
પ્રેમાનંદરા નાથજી થે માને,
 દુર્લભ દેવ મુરારી... લાડીલા ૪