લેને તારી લાકડી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

લેને તારી લાકડી ને લેને તારી કામળી,
ગાયો ચરાવવા નહિ જાઉં માવલડી ... લેને.

માખણ તો બલભદ્ર ખાધું.
અમને મળી ખાટી હો રે છાશલડી ... લેને૦

વૃંદા તે વનને મારગે જાતાં,
પગમાં ખૂંચે ઝીણી કાંકરડી ... લેને૦

દાદુર મોર પપીહા રે બોલે,
ખિજાવે કહી કાળી કરસનડી ... લેને૦

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
ચરણકમળ ચિત્ત રાખલડી ... લેને૦