વનમાં ચાંદલિયો ઊગ્યો રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વનમાં ચાંદલિયો ઊગ્યો રે
કે રસિયા મને સૂરજ થઈ લાગ્યો

રસિયા મોરા શેરીએ પડાવું સાદ રે
ઉતારા કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા શેરીએ પડાવું સાદ રે
દાતણ કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા ઝારીયું લઉં સાથ રે
દાતણ કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા શેરીએ પડાવું સાદ રે
ભોજન કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા સુખડી લેજો સાથ રે
ભોજન કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા શેરીએ પડાવું સાદ રે
ભોજન કરવાને કાજ રે

વિશેષ માહિતી[ફેરફાર કરો]

૧૯૭૫ના ગુજરાતી ચિત્રપટ ‘શેતલને કાંઠે’માં આ લોકગીત વપરાયું હતું.