વારતા રે વારતા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વારતા રે વારતા
અજ્ઞાત
બાળગીત


વારતા રે વારતા,
ભાભો ઢોર ચારતા,
ચપટી બોર લાવતા,
છોકરાઓને સમજવતા.

એક છોકરો રિસાણો,
કોઠી પાછળ ભિંસાણો,
કોઠી પડી આડી,
છોકરે રાડ પાડી,
અરરર માડી.