વૃંદાવન મોરલી વાગે છે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

વાગે છે રે વાગે છે,
વૃંદાવન મોરલી વાગે છે ... ટેક

તેનો શબ્દ ગગનમાં ગાજે છે
વૃંદાવન મોરલી વાગે છે ... વૃંદાવન

વૃંદા તે વનને મારગ જાતાં,
વા’લો દાણ દધિનાં માગે છે. ... વૃંદાવન

વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો છે,
વા’લો રાસમંડળમાં બિરાજે છે. ... વૃંદાવન

પીળાં પીતાંબર જરકસી જામા,
હાથે પીળો પટકો બિરાજે છે. ... વૃંદાવન

કાને તે કુંડળ માથે મુગટ ને,
મુખ પર મોરલી બિરાજે છે. ... વૃંદાવન

વૃંદા તે વનની કુંજગલીનમાં,
વા’લો થનક થૈ થૈ નાચે છે. ... વૃંદાવન

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
દર્શનથી દુઃખડાં ભાંગે છે. ... વૃંદાવન