વેણીનાં ફૂલ/બ્હેન હિન્દવાણી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કાંઠે રમનારા વેણીનાં ફૂલ
બ્હેન હિન્દવાણી
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
તલવારનો વારસદાર →


બ્હેન હિન્દવાણી

[ઢાળ - લાવો લાવો રે બહાદુરખાં મીંયાં હિન્દવાણી]આવો આવો રે બહાદુર ઓ બ્હેન હિન્દવાણી !
મેં તો આવતાં તુંને જાણી બ્હેન હિન્દવાણી !

તારે અંતરે ઉજાસ
તારે મોઢડે મીઠાશ
તારા શબ્દમાં સુવાસ

તને ઓળખી એ એંધાણે બ્હેન હિન્દવાણી !
-આવો૦

દખણ દેશની દીઠી રે બ્હેન હિન્દવાણી !

તારા કાળા ભમર કેશ
તારા પ્હાડી પુરૂષ-વેશ
તારો ડુંગરિયાળો દેશ

ઘુમ્યા ઘોડલે જ્યાં શિવરાજ બ્હેન હિન્દવાણી !
જેનાં ભગવે નેજે રાજ બ્હેન હિન્દવાણી !
લેવા હિન્દવાણાની સાર બ્હેન હિન્દવાણી !
જેની ખળકી રૂધિર-ધાર બ્હેન હિન્દવાણી !
-આવો૦

ગોડ બંગાળેથી આવો બ્હેન હિન્દવાણી !

તારાં મૃગલી સમાં નેન
તારે નયણે ભર્યાં ઘેન
જાણે જમનાજીનાં વ્હેન

દીઠી તળાવડીને તીર બ્હેન હિન્દવાણી !
ન્હાતી નદીયું કેરે નીર બ્હેન હિન્દવાણી !
તારાં વાયરે ઝુલે ચીર બ્હેન હિન્દવાણી !
તું તો કાળકાની કુમારી બ્હેન હિન્દવાણી !
તારી કેડ્યમાં ગાગર પ્યારી બ્હેન હિન્દવાણી !
-આવો૦

આવો કાશ્મિરી કાલૂડી બ્હેન હિન્દવાણી !

તારા નાવડીમાં નિવાસ
તારા વાડીઓના વિલાસ
માથે અવનવું આકાશ

જાણે કુંજની કોયલડી બ્હેન હિન્દવાણી !

ગોરી ગભરૂડી ગાવલડી બ્હેન હિન્દવાણી ! તારાં રૂપ તણાં અંબાર બ્હેન હિન્દવાણી ! એનો કોઇ નહિ રખવાળ બ્હેન હિન્દવાણી !

-આવો૦

આવો આવો રે પંજાબી બ્હેન હિન્દવાણી !

તારાં સિંહ સમાં સંતાન જેને મરવામાં છે માન ઝુલે કમરમાં કિરપાણ

ઘર્મવીરને ધવરાવતી બ્હેન હિન્દવાણી ! ગીત ગુરૂનાં ગવરાવતી બ્હેન હિન્દવાણી ! તારા ઘુંઘટ પટ ખોલ બ્હેન હિન્દવાણી ! ઘોર શૌર્ય શબદ બોલ બ્હેન હિન્દવાણી !

-આવો૦

દ્રાવિડ દેશની આવો રે બ્હેન હિન્દવાણી !

તારા માથડા કેરી વેણ જાણે નાગની માંડે ફેણ તારાં હીરલે જડ્યાં નેણ મુખે ખટમધુરાં વેણ

 તારે દેવ-દેરાં નવ માય બ્હેન હિન્દવાણી !
તારી તોય લાજું લૂંટાય બ્હેન હિન્દવાણી !
તારે સાગરે બાંધી પાજ બ્હેન હિન્દવાણી !
રોળ્યાં રાવણ કેરાં રાજ બ્હેન હિન્દવાણી !
સીતાવરની રાખ્યે લાજ બ્હેન હિન્દવાણી !
-આવો૦

આવો રણઘેલી રજપૂત બ્હેન હિન્દવાણી !

તારી ભોમ તપે રેતાળ
સંગે નીરભર્યો મેવાડ
ડુંગર દૈત સમા ભેંકાર
માથે ગઢ કોઠાની હાર
બોલે જૂગ જૂના ભણકાર

ધરમ ધેન ને સતી બ્હેન સાટ હિન્દવાણી !
તારા સાયબા સૂતા મૃત્યુ-વાટ હિન્દવાણી !
તારાં શીળ ચડ્યાં સળગન્ત કાષ્ટ હિન્દવાણી !
એની જશ-જ્યોતુંના ઝગમગાટ હિન્દવાણી !
સૂરજ ભાણ સમોવડ પૃથવી-પાટ હિન્દવાણી !

-આવો૦

આવો સહુ મળી સંગાથે બ્હેન હિન્દવાણી !

આવો ઉતરો ગુજ્જર દેશ
જેની બેટડી લાંબે કેશ
દિલે સ્નેહ રંગીલે વેશ

ઘૂમે ગરબે માઝમ રાત બ્હેન હિન્દવાણી !
માથે ચુંદડી મોહન ભાત બ્હેન હિન્દવાણી !
ગાતી સુખ દુઃખોની વાત બ્હેન હિન્દવાણી !
જેની ભેર પાંચાળી-ભ્રાત બ્હેન હિન્દવાણી !
-આવો૦