વેણીનાં ફૂલ/વાદળમાં વસનાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← દાદાજીના દેશમાં વેણીનાં ફૂલ
વાદળમાં વસનાર
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
સાગરમાં વસનાર →વાદળમાં વસનાર

પેલાં વાદળમાં વસનાર, માડી ! મને બાળ બોલાવે
એનાં હૈયાં તે કેવાં હેતાળ ! માડી મને રમવા બોલાવે

આઘાં ઉભાં કરે વાતડી
અમે રમત જ રમતાં !
વ્હાણું વાયે વે'લાં નીસર્યાં !
ને રાતે પાછાં વળતાં.

સોનાના ખેલ સવારમાં
ખેલ્યાં સૂરજ સંગે
રાતે રમાડશે ચંદ્રમા
રૂડે રૂપેરી રંગે.

શી રીતે આવું એ દેશમાં
મને કોણ ત્યાં તેડે ?
આવજે દોસ્ત તું એકલો

તારી વાડીને શેઢે.

ઉંચા કરી તારા હાથને
ઉભો બે ઘડી રે'જે
બાળા રાજા ! તને તેડશું
અમ મેઘલ દેશે !

ના રે બાપુ ! મારી માવડી
વાટ્યું જોશે ને રોશે !
સુણી વાદળ કેરાં બાલુડાં

હસી જાય વિદેશે.


(સાખી)


તું બનશે મુજ ચંદ્રમા ! હું બનું વાદળ-બાળ,
અગાશીના આકાશમાં રમશું રમત રસાળ
માડી મને બાળ બોલાવે - પેલાં૦