શ્રાવ્ય પુસ્તક:કંકાવટી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કંકાવટી મંડળ પહેલું
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ધ્વનિ : નીશા એસ દેસાઈ


મંડળ પહેલું


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
પોષી પૂનમ
૨. ચાંદરડાની પૂજા
૩. આંબરડું ફોફરડું
૪. અહલીપહલી
૫. મોળાકત
૬. એવરત જીવરત
૭. તુલસી-વ્રત
૮. વીરપસલી
૯. વીરપસલી (વાત બીજી)
૧૦
૧૦. નોળી નોમ
૧૧
૧૧. બોળ ચોથ
૧૨
૧૨. નાગ પાંચમ
૧૩
૧૩. શીતળા સાતમ
૧૪
૧૪. શ્રાવણિયો સોમવાર
૧૫
૧૫. વનડિયાની વાર્તા
૧૬
૧૬. કાંઠા ગોર્ય
૧૭
૧૭. પુરુષોત્તમ માસ
૧૮
૧૮. ધરો આઠમ


મંડળ બીજું

પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
૧. જાઈ રૂડી
૨. બીજ માવડી
૩. મુનિવ્રત
૪. ગણાગોર
૫. ઝાડપાંદની પૂજા
૬. ગૌર્ય (ગૌરી) વ્રતનું ગીત
૭. વિસામડા ! વિસામડા !
૮. મેઘરાજનું વ્રત
૯. ગોર-ગોરાણીનાં ટીખળ
૧૦
૧૦. કોયલ વ્રત
૧૧
૧૧. નિર્જળ માસ
૧૨
૧૨. ફૂલ-કાજળી વ્રત
૧૩
૧૩. ચોખા-કાજળી વ્રત
૧૪
૧૪. ભે-બારશ
૧૫
૧૫. જીકાળિયો
૧૬
૧૬. રાણી રળકાદે
૧૭
૧૭. ઘણકો ને ઘણકી
૧૮
૧૮. ગાય વ્રત
૧૯
૧૯. સૂરજ પાંદડું વ્રત
૨૦
૨૦. ખિલકોડી વહુ
૨૧
૨૧. શ્રાવણિયો સોમવાર
૨૨
૨૨. તુલસીવ્રત
૨૩
૨૩. ભાઈબીજ
૨૪
૨૪. ધનુર્માસ
૨૫
૨૫. ધર્મરાજાનું વ્રત
૨૬
૨૬. અગતાની વાત
૨૭
૨૭. સાતમનો સડદો