શ્રાવ્ય પુસ્તક:દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ - દ્વિતિય ખંડ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ-દ્વિતીય ખંડ
ગાંધીજી
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
-
દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ દ્વિતીય ખંડ
-
દ્વિતીય ખંડ અનુક્રમણિકા
1
જનરલ સ્મટ્સનો વિશ્વાસઘાત (?)
2
લડતની પુનરાવૃત્તિ
3
મરજિયાત પરવાનાની હોળી
4
કોમ ઉપર નવા મુદ્દાનો આરોપ
5
સોરાબજી શાપુરજી અડાજણિયા
6
શેઠ દાઉદ મહમદ વગેરેનું લડતમાં દાખલ થવું
7
દેશનિકાલ
8
ફરી ડેપ્યુટેશન
9
ટૉલ્સ્ટોય ફાર્મ-૧
10
ટૉલ્સ્ટોય ફાર્મ-ર
11
ટૉલ્સટોય ફાર્મ-૩
12
ગોખલેનો પ્રવાસ
13
ગોખલેનો પ્રવાસ (ચાલુ)
14
વચનભંગ
15
વચનભંગ
16
સ્ત્રીઓ કેદમાં
17
મજૂરોની ધારા
18
ખાણના માલિકો પાસે અને પછી
19
ટ્રાન્સવાલમાં પ્રવેશ
20
ટ્રાન્સવાલમાં પ્રવેશ (ચાલુ)
21
બધા કેદમાં
22
કસોટી
23
અંતનો આરંભ
24
પ્રાથમિક સમાધાની
25
પત્રોની આપલે
26
લડતનો અંત
ઉપસંહાર
ઉપસંહાર
પરિશિષ્ટ ૧
પરિશિષ્ટ ૧
પરિશિષ્ટ ૨
પરિશિષ્ટ ૨