શ્રાવ્ય પુસ્તક:માણસાઈના દીવા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
માણસાઈના દીવા
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
-
અનુક્રમ
-
અભ્યાસલેખો
૧.૦
संस्कृति—सुधारनो कीमती दस्तावेज
૧.૧
’હું આવ્યો છું, બહારવટું શીખવવા—’
૧.૨
એક હવાઇએ જલાવેલ જિંદગી
૧.૩
હાજરી
૧.૪
હરાયું ઢોર
૧.૫
અમલદારની હિંમત
૧.૬
ઇતબાર
૧.૭
’આપણી ન્યાતની ઇજ્જત’
૧.૮
કોણ ચોર ! કોણ શાહુકાર !
૧.૯
’મારાં સ્વજનો’
૧.૧૦
નમું નમું તસ્કરના પતિને
૧.૧૧
’ક્યાં પરસેવો ઉતાર્યો હતો !’
૧.૧૨
’રોટલો તૈયાર રાખજે !’
૧.૧૩
બાબરિયાનો બાપ
૧.૧૪
શનિયાનો છોકરો
૧.૧૫
’બ....હુ....ઉ લાંબું દેખું છું’
૧.૧૬
જી‘બા
૧.૧૭
બાબર દેવા
૨.૦
પહેલી હવા
૨.૧
૧. કાળજું બળે છે
૨.૨
૨. કરડા સેવક નથી
૨.૩
૩. ’નિર્મૂલી’ અને સરકાર
૨.૪
૪. પગને આંખો હોય છે
૨.૫
૫. લક્ષ્મી સ્વપ્નામાં આવી
૨.૬
૬. મોતી ડોસા
૩.૦
અંદર પડેલું તત્ત્વ
૩.૧
૧. ’કોણ ચોર ! કોણ શાહુકાર !’ની લીલાભૂમિ
૩.૨
૨. દાજી મુસલમાન
૩.૩
૩. ઇચ્છાબા
૩.૪
૪. ગાંધીજીની સભ્યતા
૩.૫
૫. માણસાઈની કરુણતા
૪.૦
કદરૂપી અને કુભારજા
૪.૧
૧.રસાળ ધરતીનો નાશ
૪.૨
૨.’મર્માળાં માનવી’ ક્યાં !
૪.૩
૩.મહીના શયનમંદિરમાં
૪.૪
૪.ઘી-ગોળનાં હાડ !
૪.૫
૫.ક્ષુદ્રની સંગતે મહાનનું મોત
૫.૦
દધીચના દીકરા
૫.૧
૧.નાવિક રગનાથજી
૫.૨
૨.નૌજવાનનું પાણી ઉતાર્યું
૫.૩
૩.નાક કપાય
૫.૪
૪.મર્દ જીવરામ
૫.૫
૫.બંદૂકની સામે બ્રાહ્મણ
૫.૬
૬.ગોળીઓના ટોચા
૬.૦
હૈડિયા વેરાનાં સ્મરણો
૬.૧
૧. ધર્મી ઠાકોર
૬.૨
૨. ’ક્ષત્રિય છું’
૬.૩
૩. સ્વયંસેવકની શી જરૂર છે ?
૬.૪
૪. ઘંટી તો દીધી સરકારને
૭.૦
તીવ્ર પ્રેમ
૭.૧
૧.કામળિયા તેલ
૭.૨
૨.’જંજીરો પીઓ !’
૭.૩
૩.પાડો પીનારી ચારણી !
૭.૪
૪.તોડી નાખો પુલ !