શ્રાવ્ય પુસ્તક:રા'ગંગાજળિયો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
રા'ગંગાજળિયો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
-
અનુક્રમણિકા
-
નિવેદન
માંડાળિકનું મનોરાજ્ય
મા અને દીકરો
ઓળખીને હાંકી કાઢ્યો
પંડિતની સ્ત્રી
જુદા કેડા
ચારણીનું ત્રાગું
ચૂંદડીની સુગંધ
ગંગાજળિયો
આઇ નાગબાઇ
૧૦
ખાંભિયુંની ખોજ
૧૧
અનાદર
૧૨
પૂજારીનું માનસ
૧૩
પાછા વળતાં
૧૪
નાગાજણ ગઢવી
૧૫
ઝેરનો કટોરો
૧૬
હાથીલાનો નાશ
૧૭
ફરી પરણ્યા
૧૮
ગૂજરાતના દરવેશો
૧૯
મહમ્મદ બીઘરો
૨૦
કસૂંબાનો કેફ
૨૧
નરસૈયો
૨૨
ચકડોળ ઉપર
૨૩
સૂરોનો સ્વામી
૨૪
રતન મામી
૨૫
છેલ્લું ગાન
૨૬
સુલતાનનો મનસુબો
૨૭
દોસ્તી તૂટી
૨૮
મું સાંભરીશ મંડળિક
૨૯
'હું ક્ષુદ્ર છું'
૩૦
'ઓ ગિરનાર ! ઓ કુંતા!'