શ્રાવ્ય પુસ્તક:લીલુડી ધરતી - ૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
લીલુડી ધરતી ભાગ ૨
ચુનીલાલ મડિયા
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
-
લીલુડી ધરતી ભાગ-2
-
નિવેદન
-
અનુક્રમ-લીલુડી ધરતી ભાગ-2
1
અપરાધ અને આળ
2
વહેમના વમળમાં
3
બે કલંકિની
4
મારું જીવતર લાજે !
5
પાપનું પ્રક્ષાલન ?
6
ભવનો ફેરો ફળ્યો
7
મેલડીનો કોપ
8
ઘૂઘરિયાળો ધૂણ્યો
9
અજાણ્યાં ઓધાન
10
મહેણાંની મારતલ
11
સતનાં પારખાં
12
કળોયું કકળે છે ?
13
ઠાકરદુવારે
14
આઠ ગાઉ આઘી કાઢો
15
દલ્લી દેખો,
 બમ્બઈ દેખો !
16
તાતી તેગ
17
પેટકટારી
18
ભીતરના ભેદ
19
મારી આંખનાં રતન
20
ઝમકુનો કોયડો
21
જીવતરનાં થીગડાં
22
સગડ
23
ડાઘિયો ભસ્યો
24
સૂરજ ઊગતાં પહેલાં
25
વસમો વેરાગ
26
ડાઘિયો રોયો
27
મુંઢકણું
28
રથ ફરી ગયા
29
ખાલી ખોળો
30
તમાશો
31
ક્યાં ગઈ મારી ચમેલી ?
32
આશાતંતુ
33
જડી ! જડી !
34
કોરી ધાકોર ધરતી
35
આવ્યો આષાઢો !
36
જીવન અને મૃત્યુ
37
ધરતીનું સૌભાગ્ય
38
અને મૃત્યુમાંથી જીવન
પ્રયોગને અંતે
પ્રયોગને અંતે