શ્રાવ્ય પુસ્તક:વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વસુંધરાનાં વહાલાં દવલાં
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
-
અનુક્રમણિકા
-
નિવેદન
૧.ત્રાજવડાં ત્રોફાવો
૨.કડી મળી ગઈ
૩.બાજરી ખૂટી
૪.દુનિયાના અણમાનેતા
૫.પ્રેતાપ ડાહ્યો થયો!
૬.મા ને દીકરો
૭.રસ્તો નીકળે છે
૮.વિજયગઢની અદાલતમાં
૯.સલામ કર!
૧૦
૧૦.મદારી મળે છે
૧૧
૧૧.ખારા પાટને ખોળે
૧૨
૧૨.નવીનતાને દ્વારે
૧૩
૧૩.તીર્થક્ષેત્રે
૧૪
૧૪.એ ક્યાં છે?
૧૫
૧૫.નવી લપ
૧૬
૧૬. એ આજ કેવડો હોત!
૧૭
૧૭.સેક્રેટરી
૧૮
૧૮. છેલ્લું કરજ ચૂકવવા-
૧૯
૧૯.ભાગી નીકળો !
૨૦
૨૦.લખડી
૨૧
૨૧.'લખમી' કહેવાઈ
૨૨
૨૨. 'ચાલો, પિયા'