શ્રાવ્ય પુસ્તક:સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૧
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
નિવેદન
૧.
૧. રંગ છે રવાભાઈને
૨.
૨. જટો હલકારો
૩.
૩. વાલીમામદ આરબ
૪.
૪. ગરાસણી
૫.
૫. આહીરની ઉદારતા
૬.
૬. ભાઈબંધી
૭.
૭. ઘેલાશા
૮.
૮. ભેંસોનાં દૂધ!
૯.
૯. ભોળો કાત્યાળ
૧૦.
૧૦. આહીર યુગલના કોલ
૧૧.
૧૧. આનું નામ તે ધણી
૧૨.
૧૨. દેપાળદે
૧૩.
૧૩. સેજકજી
૧૪.
૧૪. રાણજી ગોહિલ
૧૫.
૧૫. મોખડોજી
૧૬.
૧૬. બોળો
૧૭.
૧૭. ભીમોરાની લડાઈ
૧૮.
૧૮. ઓઢો ખુમાણ
૧૯.
૧૯. વાળાની હરણપૂજા
૨૦.
૨૦. ચાંપરાજ વાળો
૨૧.
૨૧. આઈ કામબાઈ
૨૨.
૨૨. કટારીનું કીર્તન
૨૩.
૨૩. સાંઈ નેહડી
૨૪.
૨૪. શૂરવીરની પહેલી મિલન-રાત