શ્રાવ્ય પુસ્તક:હીરાની ચમક

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
લીલુડી ધરતી ભાગ 1
ચુનીલાલ મડિયા
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
-
લીલુડી ધરતી ભાગ-1
-
નિવેદન-લીલુડી ધરતી ભાગ1
-
અનુક્રમણિકા-લીલુડી ધરતી ભાગ1
1
મૃત્યુનું જીવન
2
વિષનાં વાવેતર
3
બેડું નંદવાણું
4
ટીહા વાગડિયાની ખડકી
5
બેડું વહાલું કે આબરુ
6
ખેાળો પાથર્યો
7
સતીમાતાની સાખે
8
બે ગવતરીનાં વળામણાં
9
વિયોગના ઓછાયા વચ્ચે
10
ખૂટતી કડી
11
આંસુની આપવીતી
12
અડદનું પૂતળું
13
વારસ
14
આડો ઘા
15
પાછલી રાતે
16
વાજાંવાળા આવ્યા
17
અને વાજાંવાળા ગયા
18
શુકન પકવ્યાં
19
દાણા ગણી દિયો
20
છત્તર ઝૂલ્યાં
21
રોટલાની ઘડનારી
22
સુખિયાં ને દુખિયાં
23
પાણી ડહોળાયાં
24
ઊજડી ગયેલું આકાશ
25
પાતાળનાં પાણી
26
માનતા ફળી