સાબુભાઈની ગાડી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સાબુભાઈની ગાડી ચાલી સરરરર….સરરરર…સરરરર..

ફીણના ધુમાડા ને પાણીનું પેટ્રોલ,

સ્ટીઅરીંગ મળે નહીં બસ, પપ્પાનો કંટ્રોલ;

ઑટૉમેટિક બ્રેક છે….ચૂઉંઉંઉંઉં..

ઑટૉમેટિક બ્રેક છે ને છે એક્સીલરેટર…

સાબુભાઈની ગાડી ચાલી સરરરર….સરરરર…સરરરર…

હાથપગની ગલીઓમાં મેલના છે બમ્પર,

સાબુભાઈની ગાડીમાં મજબૂત છે જમ્પર;

પૈડા મળે નહીં… ફૂરરરર…

પૈડા મળે નહીં તો ક્યાંથી પડે પંક્ચર ?

સાબુભાઈની ગાડી ચાલી સરરરર….સરરરર…સરરરર…


-વિવેક મનહર ટેલર