સુભાષિતો:ઓ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. ઓહ! ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ,
    ગુણ તારા નિત ગાઈએ, થાય મારા કામ