Transclusion_Status_Detection_Tool

સૂચિ:Kalapino Kekarav.pdf

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પાનાં   (key to પૃષ્ઠ સ્થિતિની સમજૂતિ)   

અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા અનુક્રમણિકા ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩ ૧૦૪ ૧૦૫ ૧૦૬ ૧૦૭ ૧૦૮ ૧૦૯ ૧૧૦ ૧૧૧ ૧૧૨ ૧૧૩ ૧૧૪ ૧૧૫ ૧૧૬ ૧૧૭ ૧૧૮ ૧૧૯ ૧૨૦ ૧૨૧ ૧૨૨ ૧૨૩ ૧૨૪ ૧૨૫ ૧૨૬ ૧૨૭ ૧૨૮ ૧૨૯ ૧૩૦ ૧૩૧ ૧૩૨ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૫ ૧૩૬ ૧૩૭ ૧૩૮ ૧૩૯ ૧૪૦ ૧૪૧ ૧૪૨ ૧૪૩ ૧૪૪ ૧૪૫ ૧૪૬ ૧૪૭ ૧૪૮ ૧૪૯ ૧૫૦ ૧૫૧ ૧૫૨ ૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૫૮ ૧૫૯ ૧૬૦ ૧૬૧ ૧૬૨ ૧૬૩ ૧૬૪ ૧૬૫ ૧૬૬ ૧૬૭ ૧૬૮ ૧૬૯ ૧૭૦ ૧૭૧ ૧૭૨ ૧૭૩ ૧૭૪ ૧૭૫ ૧૭૬ ૧૭૭ ૧૭૮ ૧૭૯ ૧૮૦ ૧૮૧ ૧૮૨ ૧૮૩ ૧૮૪ ૧૮૫ ૧૮૬ ૧૮૭ ૧૮૮ ૧૮૯ ૧૯૦ ૧૯૧ ૧૯૨ ૧૯૩ ૧૯૪ ૧૯૫ ૧૯૬ ૧૯૭ ૧૯૮ ૧૯૯ ૨૦૦ ૨૦૧ ૨૦૨ ૨૦૩ ૨૦૪ ૨૦૫ ૨૦૬ ૨૦૭ ૨૦૮ ૨૦૯ ૨૧૦ ૨૧૧ ૨૧૨ ૨૧૩ ૨૧૪ ૨૧૫ ૨૧૬ ૨૧૭ ૨૧૮ ૨૧૯ ૨૨૦ ૨૨૧ ૨૨૨ ૨૨૩ ૨૨૪ ૨૨૫ ૨૨૬ ૨૨૭ ૨૨૮ ૨૨૯ ૨૩૦ ૨૩૧ ૨૩૨ ૨૩૩ ૨૩૪ ૨૩૫ ૨૩૬ ૨૩૭ ૨૩૮ ૨૩૯ ૨૪૦ ૨૪૧ ૨૪૨ ૨૪૩ ૨૪૪ ૨૪૫ ૨૪૬ ૨૪૭ ૨૪૮ ૨૪૯ ૨૫૦ ૨૫૧ ૨૫૨ ૨૫૩ ૨૫૪ ૨૫૫ ૨૫૬ ૨૫૭ ૨૫૮ ૨૫૯ ૨૬૦ ૨૬૧ ૨૬૨ ૨૬૩ ૨૬૪ ૨૬૫ ૨૬૬ ૨૬૭ ૨૬૮ ૨૬૯ ૨૭૦ ૨૭૧ ૨૭૨ ૨૭૩ ૨૭૪ ૨૭૫ ૨૭૬ ૨૭૭ ૨૭૮ ૨૭૯ ૨૮૦ ૨૮૧ ૨૮૨ ૨૮૩ ૨૮૪ ૨૮૫ ૨૮૬ ૨૮૭ ૨૮૮ ૨૮૯ ૨૯૦ ૨૯૧ ૨૯૨ ૨૯૩ ૨૯૪ ૨૯૫ ૨૯૬ ૨૯૭ ૨૯૮ ૨૯૯ ૩૦૦ ૩૦૧ ૩૦૨ ૩૦૩ ૩૦૪ ૩૦૫ ૩૦૬ ૩૦૭ ૩૦૮ ૩૦૯ ૩૧૦ ૩૧૧ ૩૧૨ ૩૧૩ ૩૧૪ ૩૧૫ ૩૧૬ ૩૧૭ ૩૧૮ ૩૧૯ ૩૨૦ ૩૨૧ ૩૨૨ ૩૨૩ ૩૨૪ ૩૨૫ ૩૨૬ ૩૨૭ ૩૨૮ ૩૨૯ ૩૩૦ ૩૩૧ ૩૩૨ ૩૩૩ ૩૩૪ ૩૩૫ ૩૩૬ ૩૩૭ ૩૩૮ ૩૩૯ ૩૪૦ ૩૪૧ ૩૪૨ ૩૪૩ ૩૪૪ ૩૪૫ ૩૪૬ ૩૪૭ ૩૪૮ ૩૪૯ ૩૫૦ ૩૫૧ ૩૫૨ ૩૫૩ ૩૫૪ ૩૫૫ ૩૫૬ ૩૫૭ ૩૫૮ ૩૫૯ ૩૬૦ ૩૬૧ ૩૬૨ ૩૬૩ ૩૬૪ ૩૬૫ ૩૬૬ ૩૬૭ ૩૬૮ ૩૬૯ ૩૭૦ ૩૭૧ ૩૭૨ ૩૭૩ ૩૭૪ ૩૭૫ ૩૭૬ ૩૭૭ ૩૭૮ ૩૭૯ ૩૮૦ ૩૮૧ ૩૮૨ ૩૮૩ ૩૮૪ ૩૮૫ ૩૮૬ ૩૮૭ ૩૮૮ ૩૮૯ ૩૯૦ ૩૯૧ ૩૯૨ ૩૯૩ ૩૯૪ ૩૯૫ ૩૯૬ ૩૯૭ ૩૯૮ ૩૯૯ ૪૦૦ ૪૦૧ ૪૦૨ ૪૦૩ ૪૦૪ ૪૦૫ ૪૦૬ ૪૦૭ ૪૦૮ ૪૦૯ ૪૧૦ ૪૧૧ ૪૧૨ ૪૧૩ ૪૧૪ ૪૧૫ ૪૧૬ ૪૧૭ ૪૧૮ ૪૧૯ ૪૨૦ ૪૨૧ ૪૨૨ ૪૨૩ ૪૨૪ ૪૨૫ ૪૨૬ ૪૨૭ ૪૨૮ ૪૨૯ ૪૩૦ ૪૩૧ ૪૩૨ ૪૩૩ ૪૩૪ ૪૩૫ ૪૩૬ ૪૩૭ ૪૩૮ ૪૩૯ ૪૪૦ ૪૪૧ ૪૪૨ ૪૪૩ ૪૪૪ ૪૪૫ ૪૪૬ ૪૪૭ ૪૪૮ ૪૪૯ ૪૫૦ ૪૫૧ ૪૫૨ ૪૫૩ ૪૫૪ ૪૫૫ ૪૫૬ ૪૫૭ ૪૫૮ ૪૫૯ ૪૬૦ ૪૬૧ ૪૬૨ ૪૬૩ ૪૬૪ ૪૬૫ ૪૬૬ ૪૬૭ ૪૬૮ ૪૬૯ ૪૭૦ ૪૭૧ ૪૭૨ ૪૭૩ ૪૭૪ ૪૭૫ ૪૭૬ ૪૭૭ ૪૭૮ ૪૭૯ ૪૮૦ ૪૮૧ ૪૮૨ ૪૮૩ ૪૮૪ ૪૮૫ ૪૮૬ ૪૮૭ ૪૮૮ ૪૮૯ ૪૯૦ ૪૯૧ ૪૯૨ ૪૯૩ ૪૯૪ ૪૯૫ ૪૯૬ ૪૯૭ ૪૯૮ ૪૯૯ ૫૦૦ ૫૦૧ ૫૦૨ ૫૦૩ ૫૦૪ ૫૦૫ ૫૦૬ ૫૦૭ ૫૦૮ ૫૦૯ ૫૧૦ ૫૧૧ ૫૧૨ ૫૧૩ ૫૧૪ ૫૧૫ ૫૧૬ ૫૧૭ ૫૧૮ ૫૧૯ ૫૨૦ ૫૨૧ ૫૨૨ ૫૨૩ ૫૨૪ ૫૨૫ ૫૨૬ ૫૨૭ ૫૨૮ ૫૨૯ ૫૩૦ ૫૩૧ ૫૩૨ ૫૩૩ ૫૩૪ ૫૩૫ ૫૩૬ ૫૩૭ ૫૩૮ ૫૩૯

અનુક્રમણિકા


નામ પાન
પ્રકાશકનું નિવેદન
પ્રસ્તાવના-શ્રી કલાપી પોતે
ઉપોદ્ઘાત
અનુક્રમણિકા ૬૧
અતિ દીર્ઘ આશા ૪૪૫
અતિ મોડું ૨૧૫
આધીનતા અર્પણપાત્ર ૨૨૫
અર્પણપાત્ર ૨૨૬
અશ્રુસ્થાન ૬૮
અસ્વસ્થ ગૃહિણી ૨૯૭
આકાશને ૧૮૨
આપની યાદી ૫૧૨
આશા ૩૦૫
ઇશ્કનો બંદો ૩૨૧
ઇશ્કબિમારી ૩૦૪
ઉત્સુક હ્રદય ૪૯૯
ઉંઘ લે તું નિરાંતે ૪૮૪
ઋણ
એ મૂર્તિ ૩૨૩
એ ચ્હેરો ૪૨૨
એ રસીલું ૪૩૪
એ સ્થલ ૩૨૬
એક આગિયાને ૨૪૬
એક આશા ૪૯૩
એક ઇચ્છા ૨૪૫
એક ઉદાસ દિવસ ૨૪૬
એક કળીને ૨૧૪
એક ઘા ૨૨૭

નામ પાન
એક ચિન્તા ૨૯૭
એક ચંડોલને ૨૭૪
એકપતિપત્નીવ્રત ૪૩૯
એક પ્રશ્ન ૩૧૪
એક પ્રેમ ૬૮
એક ફેરફાર ૨૬૧
એક ભલામણ ૨૬૬
એકલો બોલ ૪૯૪
એકલો હું ૪૧૮
એક વેલીને ૨૭૩
એક સવાલ ૩૨૦
એક સ્વપ્ન ૧૩૮
કટુ પ્રેમ ૭૪
કન્યા અને ક્રૌંચ ૧૧૯
કમલિની ૮૦
કુમુદિનીનો પ્રેમોપાલમ્ભ ૭૧
કુદરત અને મનુષ્ય ૯૭
કુસુમ માટે પ્રાર્થના ૨૯૫
કૃતઘ્નતા ૧૮૩
કેલિસ્મરણ ૬૯
કોણ પરવાર્યું ૪૬૧
કોને કહેવું ? ૪૧૮
ક્યમ પ્રેમ ગયો? ૩૧૩
ક્રૂર માશૂક ૪૨૫
ખતા નહીં જાતી ૫૦૩
ખાકદિલ ૪૪૩
ખાનગી ૪૭૬
ખોવાતું ચિત્ત ૪૯૦
ગુનેહગાર ૨૦૯
ગ્રામ્ય માતા ૧૧૦
ઘા ૪૧૯

નામ પાન
ચાહીશ બેયને હું ૨૩૨
ચુમ્બનવિપ્લવ ૪૬૨
ચંચલ પ્રેમસુખ ૭૫
છાના રોશું દર્દે ૪૩૧
છેલ્લી જફા ૪૫૦
જન્મદિવસ ૩૧૬
જરી મોડું ૨૪૯
જાગૃતિનું સ્વપ્ન ૪૨૬
જીવનહાનિ ચોવીશ વર્ષ ૪૮૫
જેને વીતી ગઈ ૪૯૦
જ્યાં તું ત્યાં હું ૯૩
જ્વરમાં પ્રિયાને ૧૮૧
ઝેરી છૂરી ૪૫૧
ઠગારો સ્નેહ ૭૦
ડોલરની કળીને ૨૧૦
તરછોડ નહીં ૪૫૩
તલફું કાં ૪૨૫
તારામૈત્રક: મુગ્ધ પ્રેમ ૬૭
તુષાર ૮૪
તું મ્હારી હતી ૧૦૯
તું વિણ મેઘલ વાજસુર ! ૪૯૯
તે મુખ ૪૨૨
ત્યજાયેલીને ૨૭૬
ત્યાગ ૨૩૧
ત્યાગમાં કંટક ૨૩૩
ત્હારી બેહયાઈ ૨૬૧
ત્હારાં આંસુ ૪૨૨
ત્હારો બોલ ૨૯૨
દગો ૧૦૮
દિલની વાત ૪૭૫
દિલને દિલાસો ૪૮૨
દિલને રજા ૬૯
દૂર છે ૪૩૨

નામ પાન
દૂર છે સારુ ૪૩૭
દેશવટો ૪૨૦
નદીને સિન્ધુનું નિમન્ત્રણ ૧૮૭
નવો સૈકો ૫૦૯
ના ચાહે એ ૨૨૦
નિદ્રાને ૪૬૮
નિમન્ત્રણનું ઉત્તર ૪૪૭
નિ:શ્વાસને ૨૨૭
નિઃશ્વાસો ૪૧૮
નૂતન સખા પ્રતિ ૩૧૮
ન્હાસી જતી મૃગી ને ઘવાયેલો મૃગ ૪૯૫
પક્વતા ૨૪૧
પરવાર્યો ૪૪૪
પરિતાપ ૬૭
પશ્ચાત્તાપ ૨૨૯
પાણીનું પ્યાલું ૩૧૪
પાન્થ પંખીડું ૧૦૦
પુત્રીમરણથી હસતો પિતા ૧૩૨
પુનરુદ્વાહ ૪૩૮
પ્યાલાને છેલ્લી સલામ ૪૭૭
પુષ્પ ૮૭
પ્રથમ નિરાશા ૪૮૪
પ્રપાત ૨૭૯
પ્રભુ - અનાલાપી ગાન ૫૦૧
પ્રવૃત્ત થવા કહેતા મિત્રને ૩૦૯
પ્રિયતમાની એંધાણી ૧૦૭
પ્રિયા કવિતાને ૨૧૧
પ્રિયા કવિતાને છેલ્લું આલિંગન ૩૦૭
પ્રિયાને પ્રાર્થના - સન્નિપાત ૪૮૦
પ્રેમ અને ધિક્કાર ૩૦૯
પ્રેમ અને મૃત્યુ ૭૪

નામ પાન
પ્રેમ અને શ્રદ્ધા ૭૫
પ્રેમથી તું શું ડરે ? ૪૬૫
પ્રેમની ઓટ ૧૪૨
પ્રેમનું પૃથ્થકરણ ૭૮
પ્રેમમાં ક્રૂર દોરો ૪૬૯
પ્રેમાધીન ૪૨૦
પ્રેમીની આશિષ ૭૭
પ્રેમીની પ્રતિમા ૨૫૧
પ્રેમીની મૂર્તિપૂજા ૨૫૩
પ્રેમીનું સ્મરણ ૨૫૨
પ્હાડી સાધુ ૪૫૩
ફકીરી હાલ ૬૫
ફરિયાદ શાની છે ? ૨૬૨
ફુલ વીણ સખે ! ૨૫૪
બાલક ૪૪૯
બાલક કવિ ૧૮૫
બિલ્વમંગલ ૧૧૨
બેકદરદાની ૧૩૬
બે કળી ૪૩૬
બેપરવાઈ ૨૮૩
બ્હોળો રસ ૨૯૩
ભરત ૨૩૫
ભવિષ્ય અને શ્રદ્ધા ૩૨૭
ભવિષ્યના કવિને ૩૨૦
ભાવના અને વિશ્વ ૪૬૬
ભોળાં પ્રેમી ૬૬
ભ્રમર ૪૨૦
મતભેદ ૨૯૦
મધુકરની વિજ્ઞપ્તિ ૬૫
મધ્યમ દશા ૨૪૯
મનુષ્ય અને કુદરત ૨૫૬
મરણશીલ પ્રેમી ૭૯
મસ્ત ઇશ્ક ૭૩

નામ પાન
મહાત્મા મૂલદાસ ૨૨૧
માફી ૧૩૭
મૂર્તિપૂજક વિશ્વ ૨૫૫
મૃત પુત્રી લાલાંની છબી દ્રષ્ટીથી ખેસવતાં ૨૩૦
મૃત પુત્રી લાલાંની છબી દ્રષ્ટિથી દૂર કરી ૨૪૪
મૃત્યુ ૮૫
મને જોઈને ઊડી જતાં પક્ષીઓને ૨૨૮
મ્હારું કબૂતર ૮૯
મ્હારૂં ભાવિ ૩૨૬
મ્હારો ખજાનો ૪૮૬
યજ્ઞમાં આમન્ત્રણ ૪૭૩
રખોપીઆને ૨૨૮
રજા ૪૧૯
રજાની માગણી ૪૭૩
રસેચ્છા ૮૩
રુરુદિષા ૪૨૧
રોનારાં ૪૨૪
વનમાં એક પ્રભાત ૭૨
વિદાય ૨૬૪
વિધવા બ્હેન બાબાંને ૨૧૨
વિના કૈં પાપ પસ્તાવું ૨૩૧
વિરહસ્મરણ ૧૦૧
વિષપાન ૧૦૨
વીણાનો મૃગ ૨૮૬
વીત્યાંને રોવું ૪૨૪
વીત્યા ભાવો ૪૨૫
વીંધાયેલા હૃદયને ૨૪૭
વૃદ્ધ ટેલિયો ૧૮૮
વૃદ્ધ માતા ૨૧૭
વૈરની કેમ ઉમેદ ધરૂં ૨૫૫

નામ પાન
વૈરાગ્ય ૨૫૯
વ્હાલાં ૪૮૯
વ્હાલાને ૫૦૨
વ્હાલીનું રુદન ૨૨૭
વ્હાલીને નિમંત્રણ ૨૬૯
શરાબનો ઇનકાર ૫૧૧
શાને રોવાનું ૫૦૩
શાન્ત પ્રેમ ૧૮૦
શિકારીને ૪૭૪
શંકાશીલ ૪૯૧
સનમની યારી ૫૦૬
સનમની શોધ ૫૦૭
સનમને ૫૦૫
સનમને સવાલ ૫૦૮
સમુદ્રથી છંટાતું બાળક ૯૦
સાકીને ઠપકો ૫૦૪
સારસી ૧૦૪
સીમા ૨૨૩
સુકાની શબ્દ ૪૩૩
સુખમય સ્વપ્ન ૨૫૮
સ્ખલિત હ્રદય ૪૧૭
સ્નેહશૈથિલ્ય ૩૨૩
સ્નેહશંકા ૭૦
સ્મૃતિ ૨૯૫
સ્મૃતિચિત્ર ૪૪૦
સ્વર્ગ ગીત ૫૦૯
સ્વર્ગનો સાદ ૪૭૫
સ્વપ્નને સાદ ૩૦૩
હજુ એ મળવું ૨૫૦
હદ ૨૧૪
હમારા રાહ ૯૬
હમારી ગુનેહગારી ૩૧૨
હમારી પીછાન ૪૬૦

નામ પાન
હમારી સ્થિતિ - હમારું કિસ્મત ૪૭૯
હમીરજી ગોહેલ ૩૨૮
હવે આરામ આ આવ્યો! ૩૧૫
હસવા કહેતીને ૪૨૧
હું ત્હારો છું ૩૧૭
હું ત્હારો હતો ૨૮૫
હું બાવરો ૨૪૩
હૃદયક્મલની જૂઠી આશા ૬૬
હૃદયત્રિપુટી ૧૪૪
હ્રદયપ્યાલું ૪૨૩
હ્રદય-સ્ખલન ૪૧૭
ક્ષમા ૧૪૩
-
કેકારવનો શબ્દકોષ ૫૧૪
પરિશિષ્ટ કાવ્યો
કાશ્મીરનું સ્વપ્ન ૫૨૨
કાશ્મીરમાં વિયોગ ૫૨૨
પ્રીતિની રીતિ ૫૨૩
સુખમય અજ્ઞાન ૫૨૩
છેલ્લી સલામ ૫૨૪
મહાબળેશ્વરને ૫૨૬
તરુ અને હું ૫૨૬
નિર્વેદ ૫૨૮
ખૂની વ્હાલા ! ૫૨૯
ખુદાની મઝા! ૫૩૧
અસ્થિર મન ૫૩૨
વેચાઉ ક્યાં ? ૫૩૬
આપની રહમ ૫૩૭
તમારી રાહ ૫૩૮