લખાણ પર જાઓ

સૂચિ:Sorath Tara Vaheta Pani.pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
વિકિસ્રોતમાંથી

પાનાં   (key to પૃષ્ઠ સ્થિતિની સમજૂતિ)   

અનુક્રમણિકા ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩ ૧૦૪ ૧૦૫ ૧૦૬ ૧૦૭ ૧૦૮ ૧૦૯ ૧૧૦ ૧૧૧ ૧૧૨ ૧૧૩ ૧૧૪ ૧૧૫ ૧૧૬ ૧૧૭ ૧૧૮ ૧૧૯ ૧૨૦ ૧૨૧ ૧૨૨ ૧૨૩ ૧૨૪ ૧૨૫ ૧૨૬ ૧૨૭ ૧૨૮ ૧૨૯ ૧૩૦ ૧૩૧ ૧૩૨ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૫ ૧૩૬ ૧૩૭ ૧૩૮ ૧૩૯ ૧૪૦ ૧૪૧ ૧૪૨ ૧૪૩ ૧૪૪ ૧૪૫ ૧૪૬ ૧૪૭ ૧૪૮ ૧૪૯ ૧૫૦ ૧૫૧ ૧૫૨ ૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૫૮ ૧૫૯ ૧૬૦ ૧૬૧ ૧૬૨ ૧૬૩ ૧૬૪ ૧૬૫ ૧૬૬ ૧૬૭ ૧૬૮ ૧૬૯ ૧૭૦ ૧૭૧ ૧૭૨ ૧૭૩ ૧૭૪ ૧૭૫ ૧૭૬ ૧૭૭ ૧૭૮ ૧૭૯ ૧૮૦ ૧૮૧ ૧૮૨ ૧૮૩ ૧૮૪ ૧૮૫ ૧૮૬ ૧૮૭ ૧૮૮ ૧૮૯ ૧૯૦ ૧૯૧ ૧૯૨ ૧૯૩ ૧૯૪ ૧૯૫ ૧૯૬ ૧૯૭ ૧૯૮ ૧૯૯ ૨૦૦ ૨૦૧ ૨૦૨ ૨૦૩ ૨૦૪ ૨૦૫ ૨૦૬ ૨૦૭ ૨૦૮ ૨૦૯ ૨૧૦ ૨૧૧ ૨૧૨ ૨૧૩ ૨૧૪ ૨૧૫ ૨૧૬ ૨૧૭ ૨૧૮ ૨૧૯ ૨૨૦ ૨૨૧ ૨૨૨ ૨૨૩ ૨૨૪ ૨૨૫ ૨૨૬ ૨૨૭ ૨૨૮ ૨૨૯ ૨૩૦ ૨૩૧ ૨૩૨ ૨૩૩ ૨૩૪ ૨૩૫ ૨૩૬ ૨૩૭ ૨૩૮ ૨૩૯ ૨૪૦ ૨૪૧ ૨૪૨ ૨૪૩ ૨૪૪ ૨૪૫ ૨૪૬ ૨૪૭ ૨૪૮ ૨૪૯ ૨૫૦ ૨૫૧ ૨૫૨ ૨૫૩ ૨૫૪ ૨૫૫ ૨૫૬ ૨૫૭ ૨૫૮ ૨૫૯ ૨૬૦ ૨૬૧ ૨૬૨ ૨૬૩ ૨૬૪ ૨૬૫ ૨૬૬ ૨૬૭ ૨૬૮ ૨૬૯ ૨૭૦ ૨૭૧ ૨૭૨ ૨૭૩ ૨૭૪ ૨૭૫ ૨૭૬ ૨૭૭ ૨૭૮ ૨૭૯ ૨૮૦ ૨૮૧ ૨૮૨ ૨૮૩ ૨૮૪


ક્રમ

1. અમલદાર આવ્યા 3
2. થાણાને રસ્તે 7
3. પહાડનું ધાવણ 11
4. વાઘજી ફોજદાર 15
5. લક્ષ્મણભાઈ 18
6. સિપારણ 21
7. કોનું બીજક? 26
8. માલિકની ફોરમ 28
9. શુકન 34
10. ગંગોત્રીને કાંઠે 37
11. જીવનની ખાઈ 41
12. દૂધપાક બગડ્યો 45
13. દેવલબા સાંભરી 48
14. વેઠિયાં 51
15. ખબરદાર રે'ના 54
16. મીઠો પુલાવ 61
17. સાહેબના મનોરથો 64
18. રૂખડની વિધવા 67
19. મારી રાણક! 71
20. ઝુલેખાને જોઈ આવ્યો 76
21. બહેનની શોધમાં 84
22. મરદનું વચન 101
23. વેરની સજાવટ 106
24. સુરેન્દ્રદેવ 111
25. તાકાતનું માપ 118
26. જતિ-સતીને પંથે 121
27. બાપુજીનું તત્ત્વજ્ઞાન 126
28. પાછા જવાશે નહિ 131

29. નવી ખુમારી 135
30. બ્રાહ્મતેજ 141
31. ૩૧. બહાદુરી 147
32. વાતાવરણ ભણાવે છે 151
33. અમલદારની પત્ની 155
34. કોઈ મેળનો નહિ 159
35. પ્રેરણામૂર્તિ 165
36. ચુડેલ થઈશ 176
37. લોઢું ઘડાય છે 179
38. ફૂટપાથ પરનો ટ્રાફિક 185
39. ચકાચક! 191
40. લશ્કરી ભરતી 193
41. વટ રાખી જાણ્યું 198
42. ઓટા ઉપર 202
43. વાવાઝોડાં શરૂ થાય છે 206
44. બધાં એના દુશ્મનો 213
45. ઉજળિયાતોનાં રુદન 217
46. એ બહાદુરો ક્યાં છે? 219
47. એક જ દીવાસળી 222
48. વિધાતાએ ફેંકેલો 226
49. નવો ખેડુ 231
50. એક વિદ્યાપીઠ 235
51. ખેડૂતની ખુમારી 239
52. પુષ્પા ક્યાં ગઈ ? 245
53. એ મારી છે 250
54. કલમની દુનિયાનો માનવ 257
55. ધરતીને ખોળે 262
56. ઉપસંહાર 264


1. કાઠિયાવાડનો ક્રાંતિકાળ 268
2. લીલાભૂમિ અને પાત્રસૃષ્ટિ 270


ઝવેરચંદ મેઘાણી: જીવનપ્રવાહ 279
મેઘાણી-સાહિત્ય 282