સ્નેહરૂસણાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સ્નેહરૂસણાં
કેશવ હ. શેઠ
(ઢાળ : સરોવરે પાણીડા ગઈ'તી, સાહેલડી ! શરદનું સરોવર હેલે ચેડ્યું)


<poem> ચન્દન તલવડીને તીરે, સાહેલડી ! પાણીડાં ગઈતી ઉઘડતે પ્હોર, વ્હાણાંના નીતરેલ નીરે, સાહેલડી ! દીઠડાં કાંઈ કાંઈ કૌતુક ઔર : ચન્દન૦

જળને ઝોલે જલદેવી, સાહેલડી ! ઝૂલે ઝૂલે ને સ્નેહલીલા લખે; દિલડાંની વાત કોને કહેવી, સાહેલડી ! મને તો મારી એક કથની કથે : ચન્દન૦

સન્ધ્યાનો ચંદ ચડો રમણે , સાહેલડી ! પોયણે પોયણે રજની રમે, કમલિની વિલાતે વદને, સાહેલડી ! જોતી ને રોતી જળખોળે નમે : ચન્દન૦

ઉગી ઉષા ને ડૂબી સન્ધ્યા, સાહેલડી ! કિરણે કિરણે કમળો ખીલે, ચકોર, પોયણં ને ચન્દા, સાહેલડી ! સૂતાં પ્હરોડને પ્રકાશલીલે : ચન્દન૦

બોળ્યો ઘડૂલો મેં તો, સાહેલડી ! નીરે કમળોની કુંળી છાયા ઢળે; જોતી મ્હોતી સારતીરે, સાહેલડી ! તીરે કાયાના પડાછાયા પડે : ચન્દન૦

ચડતી ભરતીના ભાવે, સાહેલડી ! બેડલું ભરીને સંચરતિ, સખિ ! ઊડતો મકરંદ આવે , સાહેલડી ! ઉઘડે ઉરપાંખડી નાથ નીરખી : ચન્દન૦

આજે સરોવરકાંઠડે, સાહેલડી ! સાંભર્યાં ને ઓસર્યાં સ્નેહરૂસણાં; વ્હાલથી વ્હાલમનાં આંગણે, સાહેલડી ! હૈડાં ભરી ભરી લીધ મીઠડાં. ચન્દન૦