હરિ ! આવો ને

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ વસન્ત ખીલે શતપાંખડી, હરિ ! આવો ને;
આ સૃષ્ટિએ ધરિયા સોહાગ; હવે તો હરિ ! આવો ને.

આ વિશ્વ વદે છે વધામણી, હરિ ! આવો ને;
આવી વાંચો અમારા સોભાગ્ય; હવે તો હરિ ! આવો ને.

આ ચંદરવો કરે ચન્દની, હરિ ! આવો ને;
વેર્યાં તારલિયાના ફુલ; હવે તો હરિ ! આવો ને.

પ્રભુ પાથરણાં દઈશ પ્રેમનાં, હરિ ! આવો ને;
દિલ વારી કરીશ સહુ ડુલ; હવે તો હરિ ! આવો ને.

આ જળમાં ઉઘડે પોયણાં, હરિ ! આવો ને;
એવા ઉઘડે હૈયાના ભાવ; હવે તો હરિ ! આવો ને.

આ આસોપાલવને છાંયડે, હરિ ! આવો ને;
મનમહેરામણ, મહારાજ ! હવે તો હરિ ! આવો ને.

મ્હારે સુની આયુષ્યની શેરીઓ, હરિ ! આવો ને;
મ્હારે સૂની સૌ જીવનની વાટ; હવે તો હરિ ! આવો ને.

મ્હારા કાળજા કેરી કુંજમાં, હરિ ! આવો ને;
મ્હારા આતમસરોવરઘાટ; હવે તો હરિ ! આવો ને.