હાં રે મેં તો જોયા ચતુર નંદલાલ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હાં રે મેં તો જોયા ચતુર નંદલાલ
પ્રેમાનંદ સ્વામીહાં રે મેં તો જોયા ચતુર નંદલાલ રે, ઊભા ઓસરીએ;
હાં રે કર્યાં તિલક કેસર કેરાં ભાલ રે, સુંદરવર હરિએ... ટેક

શ્વેત પાઘ શિર ઉપર શોભે,
હાં રે જોઈ છોગલિયાં ચિત્ત લોભે રે... ઊભા ૧

શ્વેત હાર પહેર્યા ઉર પર કાજુ,
હાં રે બાંધ્યા શ્વેત ફૂલોના બાજૂ રે... ઊભા ૨

શ્વેતાંબર સરવે અંગે બિરાજે,
હાં રે જોઈ કોટિક કામ છબી લાજે રે... ઊભા ૩

પ્રેમાનંદ કહે પલવટ વાળી,
હાં રે ચડતા ઘોડલડે વનમાળી રે... ઊભા ૪