હું તો ઘેલડી ડોલું રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હું તો ઘેલડી ડોલું રે
પ્રેમાનંદ સ્વામી


  કહાન તમારે કારણે હું તો ઘેલડી ડોલું રે,
      ઘેલડી ડોલું રે તમ વિના બીજું ન બોલું રે... ટેક

  લોકડિયાની લાજ મેલી સંસારથી તોડી રે,
      મન કર્મ વચને માવજી તમ સાથે જોડી રે... કહાન ૧

  બીક મેં તો સંસારની સર્વે કાઢી બારી રે,
      રાજીવલોચન રસિયા થઈ રહી તમારી રે... કહાન ૨

  તમે મારા હું તમારી દુરિજન જાણે રે,
      પ્રીતમ વાતું પ્રીતની નવ મળે નાણે રે... કહાન ૩

  રાજી રહેજો રસિયા કે'વું ઘટે તે કહેજો રે,
      પ્રેમાનંદના નાથજી દરશન દેજો રે... કહાન ૪