હું શું જાણુ જે વ્હાલે મુજમા શું દિઠ્યુ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હું શું જાણુ
દયારામગરબી ૯ મી.

હું શું જાણું જે વ્હાલે મુજમા શું દિઠ્યુ
વારે વારે સામું આવે મુખ લાગે મીઠું. હું શું જાણું જે
હું જાઉં જળ ભરવા ત્યાં પુંઠે પુંઠે આવે;
વગર બોલાવ્યો વ્હાલો બ્હેડલું ચડાવે. હું શું જાણું જે
વઢું ને તરછોડું તોયે રીસ ન લાવે;
કાંઇ કાઇં મીષે મ્હારે ઘેર આવી બોલાવે. હું શું જાણું જે
દૂરથકી દેખી વ્હાલો મુને ડોડ્યો આવી દોટે;
પોતાની માળા કહાડી પેરાવે મ્હારી કોટે. હું શું જાણું જે
મુને એકલડી દેખી ત્યાં મ્હારે પાવલે લાગે;
રંક થઇ કાંઇ કાંઇ મ્હારી પાસે માગે. હું શું જાણું જે
મુને જ્યાં જ્યાં જાતી જાણે ત્યાંથી એ આવી ઢૂંકે;
બેની દયાનો પ્રીતમ મ્હારી કેડ નવ મૂકે. હું શું જાણુ જે.

અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]

હું શું જાણુ જે વ્હાલે મુજમા શું દિઠ્યુ
વારે વારે સામો આવે મુખ લાગે મીઠુ

હું જાઉં જળ ભરવા ત્યાં પુઠે પુઠે આવે
વગર બોલાવ્યો મારુ બેડલુ ચડાવે
કહ્યુ ને તરછોડુ તોયે રીસ ન લાવે
કાંઇ કાઇં મિષે ઘેર આવી બોલાવે … હું શું જાણુ

એકલડી દેખે ત્યાં પાવ રે લાગે
રંક થઇ કાંઇ કાંઇ મારી પાસે માંગે
જ્યાં જ્યાં જ્યાંથી જાણે ત્યાંથી આડો આવી ઝુકે
દયાનો પ્રીતમ મારો કેડો નવ મુકે … હું શું જાણુ