હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ
હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ

લખિયે રૂડાં કુળદેવીના નામ કે
કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ

અવસર આવ્યો છે રૂડો આંગણે રે લોલ
લગનના કંઈ વાગે રૂડા ઢોલ જો
કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે

લોલ સુખડના મંડપ રોપાવિયા રે લોલ
બાંધ્યા બાંધ્યા લીલુડા તોરણ જો
કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ

આવીને અવસર ઉજાળજો રે લોલ
બાલુડાને આપજો આશિષ કે
કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ
હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ