હો સાથીડા મેરો નેહ નિભાવના

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હો સાથીડા મેરો નેહ નિભાવના
પ્રેમાનંદ સ્વામીહો સાથીડા મેરો નેહ નિભાવના.... ટેક

મૈં હૂં કપટી કુશીલ કુટિલની,
દોષ પિયાજી મેરો દિલઉ ન લાવના... હો ૧

બિખમ ઉજારમેં હૂં તો અકેલી,
તુમ બિન ઔર શરન નહિં પાવના... હો ૨

અવગુન જાની તજો પિયા મો'બત,
કોટિ કલ્પ મેરો અંતઉ ન આવના... હો ૩

પ્રેમસખી શરન તુમ સમરથ,
પતિતપાવન તેરો નામ ન લજાવના... હો ૪