Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 五月雨恋歌
  • નોંધેલ: ૧૭:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (૬ મહિના પહેલાં)
  • ફેરફારોની સંખ્યા
  • Number of attached accounts:
સ્થાનીય ખાતાની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
login.wikimedia.org૧૭:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૭:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૭:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯નવું ખાતુ(?)