અચરજ માયા તુમ્હારી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
અચરજ માયા તુમ્હારી
બ્રહ્માનંદ સ્વામી


અહો પ્રભુ અચરજ માયા તુમ્હારી
જિસે મોહે સકલ નરનારી... °ટેક
બ્રહ્મા મોહે શંકર મોહે, મોહે ઇન્દ્ર બલ હારી;
સનકાદિક નારદમુનિ મોહે, દુનિયા કૌન બિચારી... ૧
યોગ કરંતે યોગી મોહે, બનમેં મોહે તપધારી;
વેદ પઢંતે પંડિત મોહે, ભૂલ ગયે સુધ સારી... ૨
પંચવિષયકી જાલ બિછાઈ, બંધન રચિયા ભારી;
લાલચમેં સબ જીવ ફસાયે, નિકલનકી નહીં બારી... ૩
જિસ પર કિરપા હોય તુમ્હારી, સો જન ઉતરે પારી;
બ્રહ્માનંદ શરણમેં આયો, લીજિએ મોહે ઉબારી... ૪