અઠવાડિયું

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
અઠવાડિયું
અજ્ઞાત
બાળગીત


રવિ પછી તો સોમ છે,
ત્રીજો મંગળવાર,
ચોથો બુધ, ગુરુ પાંચમો,
છઠ્ઠો શુક્રવાર,
શનિવાર તે સાતમો,
છેલ્લો વાર ગણાય,
એમ મળી અઠવાડિયું,
સાત દિવસનું થાય.