અણવર અવગતિયા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તું થોડું થોડું જમજે રે

અણવર અવગતિયા

તારા પેટડાંમાં દુખશે

રે અણવર અવગતિયા

તને ઓસડ ચીંધાડે

રે કનુભાઈ પાતળિયા

સાત લસણની કળી

માંહે હીંગની કણી

અજમો મેલજે જરી

ઉપર આદુની ચીરી

તું ઝટપટ ખાજે

રે અણવર અવગતિયા