અનંત દર્શન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

<poem> આવો, આવો વીરા રે! આ આંખડી પરોવો અનંતમં જો જી!

ગિરિવરને જરુખે રે, ઊભો'તો હું એકલો હોજી,

જોતો 'તો એ પાથર્યા જગતના પગથાર,

સાગરના સીમાડા રે,વનની ઝૂલતે વેલીઓ હોજી!

આથમતાં કંઈ જહાજો એ ક્ષિતિજની પાર. આવો આવો૦.

આભને ઝરૂખે રે, ઊભો 'તો હું એકલો હો જી!

જોતો 'તો એ નવલખ તારલિયાની માળ;

તેજ તેજના ગોળા રે, ગગનોમાં ઘૂમતા હો જી!

દીઠા મેં ત્યાં રૂમઝૂમતા દીનદયાળ: આવો આવો૦.

અંતરને ઝરુખે રે, ઊભો 'તો હું એકલો હો જી!

જોતો 'તો એ ઊંડા ઊંડા વિશ્વના ઉર,

દિશ દિશ ભરતાં પ્રગટ્યાં તે કંઈ કિરણો આતમદેશમાં હો જી!

ભાસ્યાં મુજને સૂનાં બ્રહ્માંડો ભરપૂર: આવો આવો૦.