આંખલડીની અણીયેં વેંધ્યા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આંખલડીની અણીયેં વેંધ્યા
બ્રહ્માનંદ
સાખી

આંખલડી શરદ સરોજ, રસીલા લાલની;
દેખી મનડું પામે મોહ, તિલક છબી ભાલની.

આંખલડીની અણીયેં,
વેંધ્યા આંખલડીની અણીયેં... ટેક

નટવર લાલ રંગીલાનાં નેણાં,
બાણ સરીખાં ગણીયેં... વેંધ્યા ૧

ભીતર ઘાવ લાગો અતિ ભારી,
રાત દિવસ કણકણીયેં... વેંધ્યા ૨

દરદીની વાતું તે દરદીડાં જાણે,
બેદરદીને શું ભણીયેં... વેંધ્યા ૩

બ્રહ્માનંદ કહે એણી પેરે વેંધ્યા,
મણિને ભેદે જેમ મણીયેં... વેંધ્યા ૪