આલા તે લીલા વનની વાંસલડી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય

દાદાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે
એ તો પરણીને સાસરિયે જાય
એક દિ રોકાઓ મારી દિકરી રે
તમને આપું હું કાલે વિદાય
હવે કેમ રોકાઉં મારા દાદા રે
સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય

માતાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે
એ તો પરણીને સાસરિયે જાય
એક દિ રોકાઓ મારી કુંવરી રે
તમને આપું હું કાલે વિદાય
હવે કેમ રોકાઉં મારી માડી રે
સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય

વીરાને અતિ વહાલાં અમીબેન રે
એ તો પરણીને સાસરિયે જાય
એક દિ રોકાઓ મારી બેની રે
તમને આપું હું કાલે વિદાય
હવે કેમ રોકાઉં મારા વીરા રે
સાથ મારો સાસરિયાંનો જાય

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય
(કન્યા વિદાય)