એકલો જાને રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
એકલો જાને રે
[[સર્જક:રવિન્દ્રનાથ ટાગોર|રવિન્દ્રનાથ ટાગોર]]
અનુવાદક : મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ‏‎એકલો જાને રે[ફેરફાર કરો]

તારી જો હાક સૂણી કોઇ ના આવે,
તો એક્લો જાને રે,
એકલો જાને, એકલો જાને, એકલો જાને રે ...

જો સૌનાં મ્હોં શીવાય, ઓ રે ઓ રે ઓ અભાગી
સૌનાં મ્હોં શીવાય,
જ્યારે સૌએ બેસે મ્હોં ફેરવી, સૌએ ફરી જાય,
ત્યારે હૈયું ખોલી, અરે તું મ્હોં મુકી
તારા મનનું ગાણું,
એકલો ગાને રે ...

જો સૌએ પાછાં જાય, ઓ રે ઓ રે ઓ અભાગી
સૌએ પાછાં જાય,
જ્યારે રણવગડે નીસરવા ટાણે, સૌ ખૂણે સંતાય,
ત્યારે કાંટા રાને, તારે લોહી નીકળતે ચરણે ભાઇ
એકલો જાને રે ...

જ્યારે દીવો ના ધરે કોઇ, ઓ રે ઓ રે ઓ અભાગી
દીવો ના ધરે કોઇ,
જ્યારે ઘનઘોરી તુફાની રાતે બાર વાસે તને જોઇ,
ત્યારે આભની વીજે સળગી જઇ, સૌનો દીવો
તું એકલો થાને રે ...