લખાણ પર જાઓ

એકાત્મતા સ્તોત્ર

વિકિસ્રોતમાંથી
એકાત્મતા સ્તોત્ર
અજ્ઞાતએકાત્મતા સ્તોત્ર

ૐ નમઃ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય પરમાત્મને |
જ્યોતિર્મયસ્વરૂપાય વિશ્વમાન્ગલ્યમૂર્તયે || ૧ ||

પ્રકૃતિઃ પંચાભૂતાની ગ્રહલોકસ્વરસ્તથા |
દિશાઃ કાલશ્ચ સર્વેશ્હ સદા કુર્વંતુમંગલમ્ || ૨ ||

રત્નાકરાધૌતપદ હિમાલયકિરીટિનીમ્ |
બ્રહ્મરાજર્ષિરત્નાઢ્યામ્ વન્દેભારતમાતરમ્ || 3||

મહેન્દ્રોમલયઃસહ્યો દેવતાત્મા હિમાલયઃ |
ધ્યેયો રૈવાતકો વિન્ધ્યો ગિરિશ્ચારાવરિસ્તથા || ૪ ||

ગંગા સરસ્વતી સિન્ધુ બ્રહ્મપુત્રાશ્ચ ગણ્ડકી |
કાવેરી યમુના રેવા કૃષ્ણા ગોદા મહાનદી || ૫ ||

અયોધ્યા મથુરા માયા કાશી કાંચી અવન્તિકા |
વૈશાલી દ્વારકા ધ્યેયા પુરી તક્ષશિલા ગયા || ૬ ||

પ્રયાગઃ પાટલિપુત્ર વિજયનગર મહત |
ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોમનાથસ્તથામૃતાસરાપ્રિયમ્ || ૭ ||