એક બિલાડી જાડી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
એક બિલાડી જાડી
અજ્ઞાત
બાળગીત
આ કાવ્યને આપ અહીં સાંભળી પણ શકો છો.


એક બિલાડી જાડી,
તેણે પહેરી સાડી,
સાડી પહેરી ફરવા ગઈ,
તળાવમાં તે તરવા ગઈ,
તળાવમાં તો મગર,
બિલ્લીને આવ્યા ચક્કર,
સાડીનો છેડો છૂટી ગયો,
મગરના મોઢામાં આવી ગયો,
મગર બિલ્લીને ખાઈ ગયો.

-૦-