એવા રે અમો એવા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
એવા રે અમો એવા
નરસિંહ મહેતા


એવા રે અમો એવા રે એવા
તમે કહો છો વળી તેવા રે
ભક્તિ કરતાં જો ભ્રષ્ટ કહેશો
તો કરશું દામોદરની સેવા રે

જેનું મન જે સાથે બંધાણું
પહેલું હતું ઘર રાતું રે
હવે થયું છે હરિરસ માતું
ઘેર ઘેર હીંડે છે ગાતું રે

સઘળા સાથમાં હું એક ભૂંડો
ભૂંડાથી વળી ભૂંડો રે
તમારે મન માને તે કહેજો
નેહ લાગ્યો છે ઊંડો રે

કર્મ-ધર્મની વાત છે જેટલી
તે મુજને નવ ભાવે રે
સઘળા પદારથ જે થકી પામે
મારા પ્રભુની તોલે ન આવે રે

હળવા કરમનો હું નરસૈંયો
મુજને તો વૈષ્ણવ વહાલા રે
હરિજનથી જે અંતર ગણશે
તેના ફોગટ ફેરા ઠાલા રે


નરસિંહ મહેતા

નરસિંહ મહેતા (વિકિપીડિયા ગુજરાતી)