ઓ પેલો ચાંદલિયો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ઓ પેલો ચાંદલિયો
નરસિંહ મહેતા


ઓ પેલો ચંદલિયો મા ! મને રમવાને આલો;
તારા ને નક્ષત્ર લાવી માર ગજવામાં ઘાલો. - ઓ પેલો. ૧

રૂએ ને રાગડો થાયે, ચાંદા સામું જુએ;
માતા રે જશોદાજી હરિના આંસૂડા લૂવે. - ઓ પેલો. ૨

ચાંદલિયો આકાશે વસે, ઘેલા રે કહાન;
સહુ કોને ઘેર બાળક છે, પણ તુને નહી સાન. - ઓ પેલો. ૩

વાડકામાં પાણી ઘાલી, ચાંદલિયો દાખ્યો;
નરસિયાનો સ્વામી શામળિયો રડતો રે રાખ્યો. - ઓ પેલો. ૪