કથન સપ્તશતી

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

કથનાસપ્તશતી
દલપતરામ

એટલે સાતસે કહેવતો

ત્રવાડી દલપતરામ ડાહ્યાભાઈએ

વરનાક્યુર સોસાયટીને માટે

એકઠી કરી

અમદાવાદ

બાજીભાઇ અમીચંદે

છાપી

સવંત ૧૯૦૭

સને ૧૮૫૦

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]