કથન સપ્તશતી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

કથનાસપ્તશતી
દલપતરામ

એટલે સાતસે કહેવતો

ત્રવાડી દલપતરામ ડાહ્યાભાઈએ

વરનાક્યુર સોસાયટીને માટે

એકઠી કરી

અમદાવાદ

બાજીભાઇ અમીચંદે

છાપી

સવંત ૧૯૦૭

સને ૧૮૫૦

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]