કથન સપ્તશતી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

કથનાસપ્તશતી
દલપતરામ

એટલે સાતસે કહેવતો

ત્રવાડી દલપતરામ ડાહ્યાભાઈએ

વરનાક્યુર સોસાયટીને માટે

એકઠી કરી

અમદાવાદ

બાજીભાઇ અમીચંદે

છાપી

સવંત ૧૯૦૭

સને ૧૮૫૦

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]