લખાણ પર જાઓ

કર સાહબ સે પ્રીત

વિકિસ્રોતમાંથી
કર સાહબ સે પ્રીત
સંત કબીરકર સાહબ સે પ્રીત

કર સાહબ સે પ્રીત, રે મન, કર સાહબ સે પ્રીત

ઐસા સમય બહુરિ નહીં પૈહો ગઈ હૈ અવસર બીત
તન સુંદર છબી દેખ ન ભૂલો યે બાલોં કી રીત ... રે મન

સુખ સંપત્તિ સપને કી બતીયાં જૈસે તૃણ પર તીત
જાહી કર્મ પરમ પદ પાવૈ, સોઈ કર્મ કર મીત ... રે મન

સરન આયે સો સબ હી ઉગારે યહી સાહિબ કી રીત,
કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, ચલી હો ભવજલ ગીત ... રે મન