કલાપીને સંબોધન

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કલાપીને સંબોધન
મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ-'કાન્ત'
(ઢાળ : ઓધવજી સન્દેશો કહેજો શ્યામને)


<poem>

સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા! ઉછળતા શા ઉરસાગર ઉલ્લાસ જો! નિર્ઝરતી સૌભાગ્ય સુહાગન જ્યોત્સ્નિકા; નયને ઝળકે નમણું નિર્મલ હાસ જો! સુરતાની૦

આજે ને અજવાળે આમ્ખલડી, સખિ ! અંતર ઉપર ઉઘડે આલમનૂર જો! હેત હૈયાનાં વહતી વાજે વાંસળી, ઉડે સ્વર આકાશે અંદર દૂર જો. સુરતાની૦

નંદનવના પ્રાસાદોની ટોચથી માધુરી કેકા આજે શી ઉભરાય જો! સુરભીઓ સાથે સંસારે સરી ! અંતદ્વારે ગીરા શી અથડાય જો! સુરતાની૦

"તત્સવિતા ભર્ગ વરેણ્યં ધીમહિ" ગાયત્રીનો જૂજો ભેદક મંત્ર જો ! આજે અન્ય પ્રકારે આ માથું નમે, નમતો સાથે આત્માનો એ તંત્ર જો ! સુરતાની૦