કલેજા કટારી રે વ્રેહની કટારી (કટારી)

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
કલેજા કટારી રે વ્રેહની કટારી
દાસી જીવણ


કલેજા કટારી રે
વ્રેહની કટારી રે‚
હે માડી ! મુંને માવે‚ લઈને મારી રે મારી…

વાંભુ ભરી મુજને મારી‚ વાલે મારે બહુ બળકારી‚
એણે હાથુંથી હુલાવી રે… માડી ! મુંને૦

કટારીનો ઘા છે કારી‚ વાલીડે મારી છે ચોધારી‚
ભીતર ઘા બહુ ભારી રે… માડી ! મુંને૦

જડી બુટી ઓખદ મૂળી‚ કેની એ ન લાગે કારી‚
વૈદ ગિયા હારી રે‚ હકીમ ગિયા હારી રે… માડી ! મુંને૦

વ્રેહ તણી વેદના ભારી‚ ઘડીક ઘરમાં ને ઘડીક બા'રી,
મારી મીટુંમાં મોરારી રે… માડી ! મુંને૦

દાસી જીવણ ભીમને ભાળી‚ વારણાં લઉં વારી વારી‚
આજ દાસીને દીવાળી રે‚ ખબરું લીધી હમારી રે… માડી ! મુંને૦