ખેલ ખેલ રે ભવાની મા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખેલ ખેલ રે ભવાની મા
અજ્ઞાત


ખેલ ખેલ રે ભવાની મા, જય જય અંબે મા૦

મારી અંબા માને કાજે રે જય જય અંબે મા૦
બાળી બહુચરના કાજે રે જય જય અંબે મા૦

મારી બુટ માને કાજે રે જય જય અંબે મા૦
કાળી કાળકા માને કાજે રે જય જય અંબે મા૦

માનાં નોરતા આવ્યા રે જય જય અંબે મા૦
સહુ ગોરીના મનને ભાવ્યા રે જય જય અંબે મા૦

ઘેર ઘેર ગરબા ગાયે રે જય જય અંબે મા૦
ચાચર ચાંદનીઓ બંધાયે રે જય જય અંબે મા૦

તેમાં શોભા ઘણી થાયે રે જય જય અંબે મા૦
માને સેવક ચાચર લાવે રે જય જય અંબે મા૦

માજી ચાચર રમવા આવે રે જય જય અંબે મા૦
માજી શણગાર સજી આવે રે જય જય અંબે મા૦

માજી રૂમઝુમતા આવે રે જય જય અંબે મા૦
માજી ગરબો લઈને આવે રે જય જય અંબે મા૦

ભક્તો દર્શન કાજે આવે રે જય જય અંબે મા૦
માના ગરબા જે કોઈ ગાવે રે જય જય અંબે મા૦

માજી તેને પ્રસન્ન થાયે રે જય જય અંબે મા૦
તેના પાપો પ્રલય થાયે રે જય જય અંબે મા૦

તેને સુખ સંપત્તિ આપે રે જય જય અંબે મા૦
તેનાં વંશમાં વૃદ્ધિ રાખે રે જય જય અંબે મા૦

માજી સહાય તેને કોણ ચાખે રે જય જય અંબે મા૦
તેના વિઘ્ન માજી કાપે રે જય જય અંબે મા૦

તેને સુખ શાંતિ મા આપે રે જય જય અંબે મા૦
તેને વૈકુંઠ વાસ આપે રે જય જય અંબે મા૦