લખાણ પર જાઓ

ગગન કી ઓટ નિશાના હૈ

વિકિસ્રોતમાંથી
ગગન કી ઓટ નિશાના હૈ
સંત કબીરગગન કી ઓટ નિશાના હૈ

ગગન કી ઓટ નિશાના હૈ

દાહિને સૂર ચંદ્રમા બાંયે
તીન કે બીચ છિપાના હૈ

તનકી કમાન સુરત કા રૌંદા,
શબદ બાણ લે તાના હૈ

મારત બાણ બિધા તન હી તન
સતગુરુ કા પરવાના હૈ

માર્યો બાણ ઘાવ નહીં તન મેં
જિન લાગા તિન જાના હૈ

કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધો,
જિન જાના તિન માના હૈ