લખાણ પર જાઓ

ગણેશ આરતી

વિકિસ્રોતમાંથી
ગણેશ આરતી
અજ્ઞાતગણેશ આરતી

જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા |
    માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા ||

એકદન્ત દયાવન્ત ચાર ભુજાધારી |
    મસ્તક પર સિન્દૂર સોહે મૂસે કી સવારી ||

અન્ધન કો આંખ દેત કોઢ઼િન કો કાયા |
    બાંઝન કો પુત્ર દેત નિર્ધન કો માયા ||

પાન ચઢ઼ૈ ફૂલ ચઢ઼ૈ ઔર ચઢ઼ૈ મેવા |
    લડુઅન કા ભોગ લાગે સન્ત કરેં સેવા ||

દીનન કી લાજ રાખો શમ્ભુ-સુત વારી |
    કામના કો પૂરી કરો જગ બલિહારી ||