ગાંધીજીનો અક્ષર દેહ - ૧/નાતાલના ગવર્નરને મળેલું પ્રતિનિધિમંડળ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ધારાસભાના સભ્યોને માટે સવાલો ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ
નાતાલના ગવર્નરને મળેલું પ્રતિનિધિમંડળ
[[સર્જક:મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી|મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી]]
નાતાલ કાઉન્સિલને અરજી →


૨૮. નાતાલના ગવર્નરને મળેલું પ્રતિનિધિમંડળ
ડરબન,

જુલાઈ ૩, ૧૮૯૪

નેક નામદાર માનનીય સર વૉલ્ટર ફ્રાન્સિસ હેલી-હચિન્સન, કે. સી. એમ. જી., નાતાલ સંસ્થાનમાં અને તેની ઉપર કમાન્ડર-ઈન-ચીફ [વડા સેનાધિપતિ], તેના જ વાઈસ-ઍડમિરલ [નાયબ નૌકા સેનાધિપતિ] અને સંસ્થાનના અસલ વતનીઓના સૌથી ઊંચા વડા

નેક નામદારને વિનંતી જે
૧૮૯૪ની સાલના જુલાઈ માસની ૧લી તારીખે ડરબનમાં રહેતા આગેવાન હિંદીઓની સભામાં જેનું નાતાલ સંસ્થાનની માનનીય લેજિસ્લેટિવ ઍસેમ્બલીમાં ગઈ કાલે રાત્રે ત્રીજી વારનું વાચન થયું તે મતાધિકારના કાયદાના સુધારાના ખરડાની બાબતમાં આપ નેક નામદારની મુલાકાત લેવાની અમને વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

જે હિંદીનું નામ અત્યારે મતદારોની યાદીમાં ન હોય તે બ્રિટિશ પ્રજાજન હોય અગર ન હોય તોપણ આ ખરડો જે સ્વરૂપમાં છે તેથી મતદાર બનવાને અપાત્ર ઠરે છે.

અમે કહેવાને હિંમત કરીએ છીએ કે એ ખરડામાં હવે પછી સુધારોવધારો કરવામાં નહીં આવે તો તે દેખીતી રીતે જ અન્યાયી કાયદો હોઈ કંઈ નહીં તો કેટલાક હિંદીઓ પર તેની માઠી અસર થયા વગર રહેશે નહીં.

ખુદ ઇંગ્લંડમાં સુધ્ધાં કોઈ પણ બ્રિટિશ પ્રજાજન જરૂરી લાયકાત ધરાવતો હોય તો મત આપવાને હકદાર બને છે અને તે હકમાં તેની ન્યાત, અગર તેનો વર્ણ અગર તેનો ધર્મ બાધા કરતાં નથી.

આપ નેક નામદારના સૌજન્યનો ખોટો વધારે પડતો લાભ લઈ આ સવાલની વિસ્તારથી ચર્ચા કરવાનું અમે મુનાસબ ગણતા નથી, પણ માનનીય લેજિસ્લેટિવ ઍસેમ્બલીને અમારા તરફથી કરવામાં આવેલી અરજીની એક છાપેલી નકલ આપ નેક નામદાર આગળ રજૂ કરીએ છીએ અને તેને ધ્યાનથી વાંચવાની આપ નામદારને વિનંતી કરીએ છીએ.

અમને અમારું કાર્ય એટલું બધું ન્યાયી લાગે છે કે તેના સમર્થનમાં કોઈ દલીલની જરૂર રહેવી ન જોઈએ.

અાપ નેક નામદાર નેક નામદાર કૃપાવંત મહારાણીના પ્રતિનિધિ છો અને અમને વિશ્વાસ છે કે જે કાયદાથી કૃપાવંત નેક નામદાર મહારાણીના હિંદી બ્રિટિશ પ્રજાજન મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાને કદી લાયક નહીં બને તેને આપ નામદાર મંજૂરી નહીં આપો.

આ બાબતમાં યોગ્ય અરજી[૧] સ્વીકારાયેલાં સાધનો મારફતે આપ નેક નામદારને મોકલવાની અમે ઉમેદ રાખીએ છીએ.

ડરબનમાં પ્રતિનિધિ મંડળને મુલાકાત આપવાને સારુ અને આપ નેક નામદારે અમારા તરફ બતાવેલા સૌજન્ય તેમ જ અમારી વાત ધીરજથી સાંભળવાની મહેરબાની કરવાને સારુ આપ નેક નામદારના અમે ઘણા ઘણા આભારી છીએ.

અમે છીએ વ.

(સહી) મો. ક. ગાંધી

અને છ બીજા

[મૂળ અંગ્રેજી]

નાતાલના ગવર્નર સર વૉલ્ટર હેલી-હચિન્સને સંસ્થાનોના ખાતાના રાજયમંત્રી લોર્ડ

રિપનને ૧૮૯૪ની સાલના જુલાઈ માસની ૧૬મી તારીખે મોકલેલા ખરીતા નં. ૬૨ની સાથેના બિડાણ નં. ૨નું લખાણ.


  1. ૧. નાતાલના ગવર્નરને બીજી અરજી હકીકતમાં મોકલવામાં આવી નહોતી. ગાંધીજી અને તેમના સાથીદારે તે મોકલવાને ઇરાદો રાખતા હતા એ વાત ખુલ્લી દેખાય છે, પણ બનાવો એવા બનતા ગયા કે તેઓ પાછળ પડી ગયા, આ અરજી પણ નામંજૂર થયેલી, મહારાણીની મંજૂરીને માટે એ ખરડાનેે એક પછી એક તબક્કે ધારાસભામાં ઝપાટાબંધ પસાર કરી મહારાણીની મંજૂરી મેળવવાને લૉર્ડ રિપનને મોકલવામાં આવ્યેા હતેા. એથી લૉર્ડ રિપનના નિર્ણયને માટે તેમના પર બીજી અરજી સર વૉલ્ટર હેલી-હચિન્સન મારફતે મોકલવી પડી હતી. જુઓ આગળ પા. ૮૭