ગાયત્રી ચાલીસા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
દોહા
-----------
હ્રીં શ્રીં કલીં મેધા પ્રભા જીવન જયોતિ પ્રચંડ |
શાન્તિ કાન્તિ જાગૃતિ પ્રગતિ રચના શક્તિ અખંડ ||૧||
જગતજનની મંગલકરની ગાયત્રી સુખધામ |
પ્રણવો સાવિત્રી સ્વધા સ્વાહા પૂરન કામ ||૨||
-----------

ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ૐ યુત જનની, ગાયત્રી નિત કલિમલ દહની ||

અક્ષર ચૌવીસ પરમ પુનિતા, ઈનમેં બસેં શાસ્ત્રશ્રુતિ ગીતા ||

શાશ્ર્વત સતો ગુણી સતરુપા, સત્ય સનાતન સુધા અનુપા ||

હંસારુઢ સિતમ્બર ધારી, સ્વર્ણ કાન્તિ શુચિ ગગન બિહારી ||

પુસ્તક પુષ્પ કમંડલુ માલા, શુભ્ર વર્ણ તનુ નયન વિશાલા ||

ધ્યાન ધરત પુલકિત હિત હોઈ, સુખ ઉપજત દુખ દુરમતિ ખોઈ ||

કામધેનુ તુમ સુર તરુ છાયા, નિરાકાર કી અદભૂત માયા ||

તુમ્હારી શરણ ગહૈ જો કોઈ, તરે સકલ સંકટ સોં સોઈ ||

સરસ્વતી લક્ષમી તુમ કાલી, દીપૈ તુમ્હારી જયોત નિરાલી ||

તુમ્હારી મહિમા પાર ન પાવૈ, જો શારદ શત મુખ ગુન ગાવૈ ||

ચાર વેદ કી માતુ પુનિતા, તુમ બ્રમાણી ગૌરી સીતા ||

મહામંત્ર જિતને જગ માંહી, કોઊ ગાયત્રી સમ નાહી ||

સુમિરત હિય મેં જ્ઞાન પ્રકાસૈ, આલસ પાપ અવિધ્યા નાસૈ ||

સૃષ્ટિ બીજ જગ જનની ભવાની, કાલ રાત્રિ વરદા કલ્યાણી ||

બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્ર સુર જેતે, તુમ સોં પાવેં સુરતા તેતે ||

તુમ ભક્તન કી ભકત તુમ્હારે, જનનીહિં પુત્ર પ્રાણ તે પ્યારે ||

મહિમા અપરંપાર તુમ્હારી, જય જય જય ત્રિપદા ભયહારી ||

પૂરિત સકલ જ્ઞાન વિજ્ઞાના, તુમ સમ અધિક ન જગમે આના ||

તુમહિં જાનિ કછુ રહે ન શેષા, તુમહિં પાય કછુ રહૈ ન કલેશા ||

જાનત તુમહિં તુમહિં હૈ જાઈ, પારસ પરસિ કુધાતુ સુહાઈ ||

તુમ્હરિ શકિત દીપૈ સબ ઠાઈ, માતા તુમ સબ ઠૌર સમાઈ ||

ગ્રહ નક્ષત્ર બ્રહ્માંડ ઘનેરે, સબ ગતિવાન તુમ્હારે પ્રરે ||

સકલ સૃષ્ટિ કી પ્રાણ વિધાતા, પાલક પોષક નાશક ત્રાતા ||

માતેશ્વરી દયા વ્રત ધારી, તુમ સન તરે પાતકી ભારી ||

જાપર કૃપા તુમ્હારી હોઈ, તાપર કૃપા કરે સબ કોઈ ||

મંદ બુદ્ધિ તે બુદ્ધિ બલ પાવેં, રોગી રોગ રહિત હો જાવે ||

દારિદ્ર મિટૈ કટૈ સબ પીરા, નાસૈ દુઃખ હરે ભવ ભીરા ||

ગૃહ કલેશ ચિત ચિંતા ભારી, નાસૈ ગાયત્રી ભય હારી ||

સંતતિ હીન સુસંતતિ પાવેં, સુખ સંપત્તિ યુત મોદ મનાવેં ||

ભૂત પિશાચ સબૈ ભય ખાવેં, યમ કે દૂત નિકટ નહિ આવેં ||

જો સધવા સુમિરે ચિત લાઈ, અક્ષત સુહાગ સદા સુખદાયી ||

ઘર વર સુખ પ્રદ લહૈ કુમારી, વિધવા રહૈ સત્ય વ્રત ધારી ||

જયતિ જયતિ જગદંબ ભવાની, તુમ સમ ઔર દયાલુ ન દાની ||

જો સદગુરુ સોં દીક્ષા પાવેં, સો સાધન કો સફલ બનાવે ||

સુમિરન કરે સુરુચિ બડભાગી, લહૈ મનોરથ ગૃહિ વિરાગી ||

અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કી દાતા, સબ સમર્થ ગાયત્રી માતા ||

ૠષિ મુનિ જતી તપસ્વી જોગી, આરત અર્થી ચિંતિત ભોગી ||

જો જો શરણ તુમ્હારી આવેં, સો સો મન વાંછિત ફલ પાવેં ||

બલ બુદ્ધિ વિધ્યા શીલ સ્વભાઊ, ધન વૈભવ યશ તેજ ઉછાઊ ||

સકલ બઢૈ ઉપજે સુખ નાના, જો યહ પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાના ||

યહ ચાલીસા ભક્તિયુત પાઠ કરે જો કોય, તાપર કૃપા પ્રસન્નતા ગાયત્રી કી હોય ||

ૐ ભૂભુર્વઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ||