ગોર લટપટિયા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ગોર કરોને ઉકેલ ગોર લટપટિયા
મારે છેટાંની છે જાન ગોર લટપટિયા
મારે થાય છે અહૂર ગોર લટપટિયા
ગોરને હાંડા જેવડું માથું ગોર લટપટિયા
ગોરને નળિયા જેવડું નાક ગોર લટપટિયા
ગોરને કોડાં જેવડી આંખ્યું ગોર લટપટિયા
ગોરને કોડિયાં જેવડા કાન ગોર લટપટિયા
ગોરને સૂપડાં જેવા હોઠ ગોર લટપટિયા
ગોરને ફળિયા જેવડી ફાંદ ગોર લટપટિયા