ગોવિંદ ખેલે હોળી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ગોવિંદ ખેલે હોળી
નરસિંહ મહેતા
હોળીગીતવૃંદાવન જઈએ,
જીહાં ગોવિંદ ખેલે હોળી;
નટવર વેશ ધર્યો નંદ નંદન,
મળી મહાવન ટોળી... ચાલો સખી !

એક નાચે એક ચંગ વજાડે,
છાંટે કેસર ઘોળી;
એક અબીરગુલાલ ઉડાડે,
એક ગાય ભાંભર ભોળી... ચાલો સખી !

એક એકને કરે છમકલાં,
હસી હસી કર લે તાળી;
માહોમાહે કરે મરકલાં,
મધ્ય ખેલે વનમાળી... ચાલો સખી !

વસંત ઋતુ વૃંદાવન સરી,
ફૂલ્યો ફાગણ માસ;
ગોવિંદગોપી રમે રંગભર,
જુએ નરસૈંયો દાસ... ચાલો સખી !
 

-૦-